Dodatkowe zabezpieczenia

Proponowane optymalizacje:
  • Minimalizacja obsady etatowej agentów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
  • Zastosowanie najnowszych technologii sprawdzonych producentów • Zastosowanie kontroli dostępu
  • Zwiększenie monitoringu wizyjnego
  • Montaż systemów alarmowych w obiektach
  • Stworzenie lokalnego systemu monitoringu
ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH W DUŻYM STOPNIU MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW OCHRONY PRZY RÓWNOCZESNYM ZWIĘKSZENIU BEZPIECZEŃSTWA CHRONIONYCH OBIEKTÓW

Systemowy monitoring obiektów

  • 24 godzinny, elektroniczny nadzór nad obiektem chronionym
  • Cyfrowa obserwacja i rejestracja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie
  • Reakcja grup interwencyjnych na sygnał sabotażu, włamania i napadu
  • Montaż wszelkiego rodzaju systemów alarmowych, przeciw pożarowych i kontroli dostępu
  • Komunikacja audio Zapewnienie kopii bezpieczeństwa na serwerach GS5

Kancelaria tajna

Budowa Kancelarii tajnej służącej do przechowywania dokumentów niejawnych, tajnych i ściśle tajnych. Dysponujemy specjalnie przeszkolonym zespołem z doświadczeniem w kierowaniu kancelarią tajną, administrowaniem siecią teleinformatyczną oraz pełniących obowiązki i posiadających uprawnienia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej. Budujemy oraz zarządzamy na terenie całego kraju kancelariami tajnymi. Zlecenia realizujemy dla administracji publicznej jak i struktur korporacyjnych.

Monitoring

Systemowy monitoring obiektów

Świadczymy usługi w każdym zakresie ochrony

Ochrona fizyczna realizowana jest przez pracowników GS5 Security zgodnie z procedurami chronionego obiektu.

Ochrona fizyczna

Kontrola pracowników

Ochrona osobista VIP

Grupy interwencyjne

3821
dni ochrony
57
stałych klientów
348
rozwiązane sprawy
27
referencji

SECURE YOUR SAFETY

Większość z naszych klientów chce pozostać anonimowa.