Usługi dektektywistyczne

Biuro detektywistyczne działa na terenie całej Polski i w krajach Unii Europejskiej. Celem działania detektywa GS5 jest zgromadzenie, przetworzenie i przekazanie klientowi istotnych dla Niego informacji. Przy wykonywaniu czynności detektyw GS5 kieruje się szczególną starannością oraz zasadami etyki i lojalności wobec klienta. GS5 gwarantuje swoim klientom pełną anonimowość. Wszystkie zlecenia objęte są klauzulą poufności i tajemnicy służbowej, działamy dyskretnie oraz profesjonalnie.

 Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, po przeanalizowaniu i ocenie problemu wypracowujemy plan działania i proponujemy optymalne rozwiązania. Po zakończonym zleceniu klient otrzymuje od nas materiał dowodowy w postaci sprawozdania wraz z pełną dokumentacją uzyskaną w trakcie realizacji czynności.

 Sporządzone przez nas sprawozdanie stanowi wyczerpujący materiał dowodowy i może być wykorzystane w dalszych procesach sądowych.

Proponujemy nowoczesne i nowatorskie rozwiązania systemowe w dziedzinie detektywi styki dla korporacji, partnerów biznesowych, pracowników wysokiego szczebla , managerów, zarządów , rad nadzorczych i innych podmiotów.

Wywiad gospodarczy

Celem wywiadowni gospodarczej spółki GS5 jest uzyskanie wyczerpujących i gruntownych informacji weryfikujących partnerów handlowych, z którymi Państwo współpracujecie lub zamierzacie podjąć współpracę w przyszłości oraz osoby zatrudnione i kandydatów na pracowników.

Podstawą działania GS5 jest przeciwdziałanie poniesieniu ryzyka i unikanie strat finansowych w kontaktach biznesowych z firmami, w stosunku do których istnieją przesłanki wskazujące na ogłoszenie bankructwa lub możliwości nie wywiązania się ze swoich zobowiązań oraz zabezpieczenie się przed procesem nieuczciwej konkurencji i wyciekiem informacji za pomocą najsłabszego ogniwa w państwa firmie. Służymy profesjonalną pomocą oraz doradztwem na najwyższym poziomie.

Głównym elementem wywiadu gospodarczego jest wyszukiwanie i likwidacja podsłuchów, zabezpieczanie rozmów biznesowych oraz wykrywanie znamion szpiegostwa gospodarczego.

Detektywi

Biuro detektywistyczne działa na terenie całej Polski

Świadczymy usługi w każdym zakresie ochrony

Ochrona fizyczna realizowana jest przez pracowników GS5 Security zgodnie z procedurami chronionego obiektu.

Ochrona fizyczna

Kontrola pracowników

Ochrona osobista VIP

Grupy interwencyjne

3784
dni ochrony
56
stałych klientów
344
rozwiązane sprawy
27
referencji

SECURE YOUR SAFETY

Większość z naszych klientów chce pozostać anonimowa.