Audyt bezpieczeństwa

Niezależna ocena danej organizacji. Szczegółowa analiza systemów, procesów, obiektów, projektów i produktów. Wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, uszczelnienie procedur mających na celu wyeliminowanie zagrożeń. Zalecamy szczególnie dla obiektów o podwyższonym ryzyku.

Współpracując z klientami różnych branż, wypracowaliśmy szereg procedur i sposobów oceny jakości naszych działań. Różnorodność naszych klientów, specyfika działań poszczególnych firm i branż sprawiają, że trudno jednoznacznie zdefiniować „jakość” usług ochrony dlatego za każdym razem ustalamy z klientem kluczowe parametry oceny (KPI), które mają w obiektywny sposób określić poziom świadczonych usług i satysfakcję klienta. Dzięki temu dysponujemy także narzędziami do oceny i reagowania w razie nieprawidłowości. W ocenie wykorzystujemy często zarówno parametry liczbowe (np. zmniejszenie poziomu strat, ilość/wartość ujęć, liczna skuteczności interwencji) jak i niemierzalne (np. ocena kultury osobistej pracowników, łatwość komunikacji z GS5, czy satysfakcja naszego klienta)

Audyt bezpieczeństwa

Niezależna ocena danej organizacji

Świadczymy usługi w każdym zakresie ochrony

Ochrona fizyczna realizowana jest przez pracowników GS5 Security zgodnie z procedurami chronionego obiektu.

Ochrona fizyczna

Kontrola pracowników

Ochrona osobista VIP

Grupy interwencyjne

3821
dni ochrony
57
stałych klientów
348
rozwiązane sprawy
27
referencji

SECURE YOUR SAFETY

Większość z naszych klientów chce pozostać anonimowa.